xpj线上娱乐场

学院第二届教职工乒乓球比赛成绩

xpj线上娱乐场者:系统管理员xpj线上娱乐场时间:2005-04-28浏览次数:43

 
一、 团体成绩
         第一名:        行政组          21分
         第二名:        信息系          14分
         第三名:        电子系           9分
         第四名:        基础组           7分
         第五名:        经管教务         6分
         第六名:        计算机           2分
二、 个人成绩
1、男子组                                   2、女子组
第一名:     曲维恭                        第一名:      辛  颖
第二名:     张永生                        第二名:      王炳霞
第三名:     牛金生                        第三名:      田皖梅
第四名:     冯兴祥                        第四名:      赵秀文
第五名:     石成银                        第五名:      戴宗红
第六名:     程  伟                        第六名:      黄银利
第七名:     朱士明                        
第八名:     林春方

返回原图
/

 

XML 地图 | Sitemap 地图